Rezultaty projektu InRaVis mogą przynieść przełom w stosowaniu rozwiązań eliminujących wibracje. Wieloetapowe badania w laboratoriach i na torze doświadczalnym ocenią, w jakim stopniu innowacyjne rozwiązania TINES eliminują drgania toru kolejowego. Wyniki badań mogą przynieść przełom w dotychczasowym sposobie rozwiązywania tych problemów.

W trakcie dziesięcioetapowego projektu prototypowe wyroby TINES zostaną kompleksowo zbadane w laboratoriach oraz przetestowane w warunkach rzeczywistych. W początkowych etapach zostaną opracowane innowacyjne rozwiązania będące wynikiem optymalizacji materiałowej, geometrycznej i symulacji komputerowych. Będą one zbadane w warunkach laboratoryjnych pod kątem skuteczności tłumienia drgań oraz trwałości i odporności na warunki atmosferyczne. Badania wyrobów prowadzone przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej mają na celu ocenę ich skuteczności w ograniczeniu drgań o niskiej częstotliwości, będących źródłem wibracji. Dodatkowo, wyroby zostaną sprawdzone pod kątem skuteczności ograniczania drgań w wysokich częstotliwościach – tzn. hałasu przez Instytut Ochrony Środowiska (PIB). Wyprodukowane w oparciu o wyniki badan przez TINES wyroby, zostaną zabudowane na poligonie badawczym toru doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie. Wyniki badań polowych posłużą walidacji modeli prognozowania poziomu drgań oraz do opracowania wytycznych w zakresie ograniczania drgań wywoływanych ruchem kolejowym.

Opracowane w ten sposób rozwiązania będą wykorzystywane na odcinkach torów, gdzie zmniejszenie emisji drgań jest pożądane. Zintegrowanie konstrukcji nawierzchni kolejowej z wibroizolatorem jest optymalne dla środowiska. Przykładem wykorzystania rezultatów projektu mogą być miejsca, gdzie linia kolejowa przebiega blisko zabudowy. W przypadku, gdy przekroczenia poziomu są nieznaczne, budowa kosztownych ekranów, dodatkowo obniżających walory estetyczne terenu, mogłaby być nieuzasadniona.

Obecnie z uwagi na brak danych, dotyczących skuteczności akustycznej wibroizolatorów, rozwiązania te nie są uwzględniane przy ocenach wpływu oddziaływania linii kolejowych na hałas w środowisku, zatem wyniki prac mogą przynieść przełom w zakresie stosowanych dotychczas sposobów redukcji wibracji powodowanych przez ruch pociągów.