Innowacje

Projekt Intta

Wdrożenie kompletnej konstrukcji torowiska tramwajowo – autobusowego opartej na zróżnicowanym zbrojeniu, materiałach pochodzących z recyklingu oraz betonie fotokatalitycznym, która w znacznym stopniu skróci czas wykonania, zmniejszy negatywne oddziaływanie na środowisko, poprawi wydajność, jakość oraz żywotność torowisk tramwajowych.

Aktualności