InRaVis

InRaVis2021-05-31T07:52:37+00:00

Innowacje

Projekt InRaVis

Opracowanie rozwiązań chroniących ludzi i budynki przed drganiami wywoływanymi przez pojazdy kolejowe poprzez wyroby dla nawierzchni podsypkowych mat wibroizolacyjnych podtłuczniowych, podkładek podpodkładowych oraz bezpodsypkowych mat wibroizolacyjnych podpłytowych oraz systemów blokowych podpór płytowych w otulinie.

Więcej informacji

Aktualności

Przejdź do góry