Innowacje

Projekt InRaVis

Opracowanie rozwiązań chroniących ludzi i budynki przed drganiami wywoływanymi przez pojazdy kolejowe poprzez wyroby dla nawierzchni podsypkowych mat wibroizolacyjnych podtłuczniowych, podkładek podpodkładowych oraz bezpodsypkowych mat wibroizolacyjnych podpłytowych oraz systemów blokowych podpór płytowych w otulinie.

Aktualności