Innowacje

Projekt InRaNos

Opracowanie i wprowadzenie na rynek dwóch typów wyrobów ograniczających hałas: tłumików torowych i tłumików przyszynowych. Wyroby będą stanowić dodatkowe rozwiązanie jako alternatywy dla ekranów dźwiękochłonnych, z uwagi mających istotny ich wpływ na estetykę otoczenia oraz ograniczenia stosowania.

Aktualności